Vyhláška o participaci městské části Řím I

V roce 2014 přijala rada městské části Řím I vyhlášku o účasti občanů na rozhodování a zřízení institutu občanského fóra.

Vyhláška o participaci městské části Řím I

Foto: Geoffrey Whiteway/Stockvault

Osvícený krok radních byl motivován tím, „aby účast občanů byla příspěvkem trvalým a ne pouze příležitostným". Vyhláška upravuje, které osoby, organizace či instituce se mají do procesů rozhodování zapojovat a zároveň stanoví postupy a závazné lhůty, ve kterých by se mělo rozhodování odehrávat. Vyhláška rozlišuje také různé úrovně zapojení občanů, od prostého informování až po skutečnou spolupráci. Dále stanoví odpovědnost rady delegovat vždy zodpovědnou osobu za konkrétní participační proces a upravuje, jakým způsobem bude výsledek participativních procesů schvalován.

Zakládá také institut občanského fóra, které je jednak fyzickým místem, kde se mají participativní procesy odehrávat, ale je také institucí, která má participativní procesy umožňovat.

Inspirativní je však i ideové východisko, které je shrnuto hned v prvním bodě vyhlášky:

Městská část Řím I vnímá participaci a občanský aktivismus jako dva přístupy nezbytné pro formulování rozhodnutí o sociálních, ekonomických, kulturních a environmentálních otázkách, nebo o jakékoli jiné problematice v rámci kompetencí místní správy. Účast občanů na politickém a společenském životě vnímá jako základní právo a zároveň jako metodu pro nejlepší ochranu veřejného zájmu ve společnosti.

Celý přeložený text si stáhněte zde:

Soubory ke stažení: