Největší EIA v historii – zapojení občanů v oblasti životního prostředí

Již od poloviny roku 2007 bojují obyvatelé Pardubicka proti umístění největší spalovny nebezpečných odpadů v České republice. V obci Rybitví ji chtěla v těsném sousedství rodinných domků postavit společnost AVE CZ.

Největší EIA v historii – zapojení občanů v oblasti životního prostředí

Životní prostředí Pardubicka ale již dnes zatěžuje několik zdrojů toxických látek, a proto není divu, že lidé si další velký zdroj znečištění nepřejí. Poté, co záměr pronikl na veřejnost, začali místní lidé shánět informace a ptát se, jak ochránit životní prostředí. Vzniklo občanské sdružení Stop spalovně v Rybitví, jehož členy se staly významné osobnosti kraje včetně politiků napříč politickým spektrem.

V únoru 2008 začali lidé organizovat petiční akci. Proti výstavbě spalovny se postavilo město Pardubice i okolní obce. Na povrch vypluly další souvislosti. Firma AVE CZ se účastnila tendru na takzvanou ekozakázku, spočívající ve vyčištění starých ekologických zátěží po celé republice. Lze se oprávněně domnívat, že AVE CZ měla v úmyslu likvidovat odpady ze zátěží právě v plánované spalovně. To by ovšem bylo v přímém rozporu s tvrzením v dokumentaci vlivů na životní prostředí (EIA), že svozová oblast spalovny nepřekročí okruh 50 km. Přestože dokumentace a posudek vlivů na životní prostředí opomíjely i některé další problémy, následovalo veřejné projednání záměru. Investor i úředníci přitom naprosto podcenili sílu nespokojených občanů. Lidé se vůbec nevešli do sálu a jednání se tak změnilo ve fiasko, které bylo ukončeno pouhých 17 minut po svém zahájení. Před novým veřejným projednáním předal petiční výbor více než 45 tisíc podpisů parlamentu a ministrovi životního prostředí. Jednání vedl náměstek ministra, což svědčí o významu, jaký úřady pardubické kauze přikládají. Na hokejovém stadionu se sešlo přes pět tisíc lidí a diskutovali ještě po půlnoci toho dne. Spalovna v Rybitví se tak dočkala prvenství – do procesu EIA se zapojilo vůbec nejvíce lidí v naší historii. Všichni zástupci úřadů i samospráv obcí, města a kraje se vyjádřili proti výstavbě spalovny, rovněž naprostá většina vystoupení občanů byla nesouhlasná.

Proces skončil pro společnost AVE CZ špatně. V lednu 2010 se Ministerstvo životního prostředí přiklonilo na stranu občanů a vydalo negativní stanovisko. Investor se však nenechal odradit a podal žádost o vydání integrovaného povolení (IPPC), kterou ale v roce 2011 odmítl krajský úřad a za jeho názor se postavilo také Ministerstvo životního prostředí. Ani po tomto neúspěchu se AVE CZ nevzdala. Mezi její poslední kroky patří žaloba proti územnímu plánu Rybitví, který zakazoval výstavbu spalovny. Nejvyšší správní soud dal v listopadu 2011 AVE CZ za pravdu a část územního plánu zrušil. Obec tak musí připravit nový územní plán, který nebude odporovat zákonu, a vyvarovat se dalších chyb.

Zdroj:

Občané sobě: Příběhy lidí, kteří se zapojili do rozhodování o životním prostředí a pomohli svému městu či obci. Praha: asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh, červen 2012.

Foto:

DENÍK/Jiří Sejkora