Cíle PAKTu

Cíle PAKTu

1) Etablovat participaci jako princip veřejného rozhodování

Hlavním cílem PAKTu je prosadit systémový přístup k participaci ve všech sférách rozhodování tak, aby veřejná správa na různých úrovních aktivně vytvářela podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanského sektoru do rozhodování.

2) Přispět k porozumění principům participace

Prostřednictvím společně vytvořených standardů participace bychom rádi tento termín v českém prostředí jasně definovali a přispěli k tomu, aby různí aktéři chápali principy participace stejně.

3) Přispět k efektivnímu zapojování veřejnosti do rozhodování

Prostřednictvím metodiky participace dáme představitelům veřejné správy návod, jak principy participace smysluplně aplikovat v praxi, aby skutečně docházelo k většímu a efektivnějšímu zapojení občanů do veřejného rozhodování.