Pakt participace

menu

PAKT je závazek veřejné správy o zapojení občanského sektoru do rozhodování.
Půjdete do toho?

Co je to Prohlášení PAKT?

Prohlášení PAKT je jasným a stručným veřejným závazkem pro instituce a orgány veřejné správy o tom, že vytvoří podmínky pro aktivní participaci občanů na veřejném rozhodování a budou principy participace uplatňovat v různých sférách rozhodování.

Přečtěte si znění PAKTu

Jaké jsou cíle PAKTu?

Hlavním cílem PAKTu je prosadit systémový přístup k participaci v různých sférách rozhodování.

Přečtěte si cíle podrobně

Inspirace

COMPACT – inspirace z Anglie

COMPACT – inspirace z Anglie

Jednou z hlavních inspirací pro iniciování PAKTu byl pro nás anglický Compact, který je smlouvou mezi britskou vládou a občanským sektorem o spolupráci. Compact je kromě vládní úrovně v modifikovaných verzích přijímán i na lokání úrovni, kde jej podepisují místní autority a místní nestátní organizace.

Přečtěte si více

Jak se připojit k PAKTu

Jak se můžete k PAKTu připojit?

Jak se můžete k PAKTu připojit?

Pokud jste představitel samosprávy, zasaďte se o to, aby se vaše obec přihlásila k PAKTu. Pokud jste z neziskové organizace, expert na participaci či aktivní občan, připojte se k Platformě PAKT.

Více o možnostech zapojení

Akce

SETKÁNÍ PAKTU

konference Dobrá Radnice 2016 - Participace, komunikace, transparentnost

Konference o inovativních metodách participace od informování k participativnímu rozpočtování se uskuteční
23. - 24. března 2016
v prostorách rezidence primátorky a na magistrátu hl. m. Prahy.

Více o připravované akci

Postup projektu PAKT

 •  
  1
  Iniciovali jsme celý proces
  Zpracováváme analýzy současného stavu participace v různých sektorech.
 •  
  2
  Vytvoření koalic
  V rámci regionálních setkání vytvoříme koalice pro podporu PAKTu.
 •  
  3
  Tvorba dokumentů PAKTu
  Společně vytvoříme standardy participace, metodiku a především veřejné prohlášení PAKT.
 •  
  4
  Celostátní konference
  Představíme základní dokumenty PAKTu.
 •  
  5
  Připojování k PAKTu
  Veřejné instituce a orgány státní správy a samosprávy se budou připojovat k PAKTu.
 •  
  6
  Závěrečná konference
  Vyhodnotíme úspěchy PAKTu a představíme konkrétní příklady, jak a kde byl PAKT využit.
 • Právě teď
  Naplnění cílů

Podívejte se na celý postup