Jak se zapojit

Iniciativa PAKT (PArticipace - Komunikace - Transparentnost) si klade za cíl prosadit participaci jako nedílnou součást rozhodování veřejné správy na všech úrovních a přispět k porozumění principům participace mezi veřejnou správou i širokou veřejností. Pro efektivní zapojení veřejnosti a občanského sektoru do rozhodování potřebujeme i vaši pomoc. Pomozte nám prosadit principy PAKTu a etablovat participaci jako princip veřejného rozhodování.

Jak se zapojit

Co vám můžeme nabídnout

Obcím

 • Materiály PAKTu v tištěné podobě (Metodika participace, Standardy PAKT)
 • Odbornou podporu od iniciátorů PAKTu
 • Informace o výstupech projektu
 • Kontakty na další subjekty, které se zabývají participací na různých úrovních
 • Sdílení inspirace a příkladů dobré praxe
 • Motivační seminář pro úředníky/zastupitele

Neziskovým organizacím

 • Materiály PAKTu v tištěné podobě
 • Odbornou podporu od iniciátorů PAKTu
 • Informace o výstupech projektu
 • Kontakty na další subjekty, které se zabývají participací na různých úrovních
 • Sdílení inspirace a příkladů dobré praxe

Zapojte se

Chcete spolu s námi prosazovat participaci jako nedílnou součást rozhodování veřejné správy? Zapojte se do Platformy PAKT.