Rekonstrukce vnitrobloků ve spolupráci s obyvateli okolních domů (Praha 9)

Radnice Prahy 9 se v roce 2011 rozhodla uskutečnit rekonstrukci dvou dlouhodobě zanedbaných vnitrobloků ve spolupráci s místními obyvateli tak, aby nové řešení odráželo jejich přání a vyhovovalo jejich každodenním potřebám.

Rekonstrukce vnitrobloků ve spolupráci s obyvateli okolních domů (Praha 9)

Bylo důležité oslovit různé skupiny obyvatel (mladé rodiny, důchodce, pejskaře aj.) a zapojit je do rozhodování o proměnách místa jejich bydliště. Cílem bylo nejen oživit fyzický prostor vnitrobloků, ale i prohloubit vztah obyvatel k danému místu a rozproudit spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami.

Jak jsme postupovali, aby se vše podařilo

  • Nejprve vznikla koordinační skupina, do které byli přizváni jak zástupci úřadu MČ, tak místních obyvatel.
  • Tato skupina pod vedením Agory CE připravila dotazník, který byl doručen do všech domácností v domech lemujících vnitroblok.
  • Výsledky dotazníku umožnily identifikovat klíčové skupiny uživatelů vnitrobloků, jejich potřeby i ochotu lidí účastnit se na rozhodování o proměnách vnitrobloků.
  • Následovala dvě veřejná setkání, jichž se kromě obyvatel a zástupců úřadu zúčastnila i architektka, která přímo prezentovala různé varianty.
  • Na prvním setkání účastníci vytvořili pracovní skupiny k jednotlivým tématům, vymýšleli, co by ve vnitrobloku chtěli a jak by je rádi využívali.
  • Na základě jejich nápadů pak architektonické studio a05 zpracovalo návrhy, jak by bylo možné rekonstrukci řešit.
  • Druhé setkání proběhlo přímo v prostoru samotného vnitrobloku. Zástupci studia prezentovali návrh přímo v terénu a po krátké procházce jsme společně určili, co se obyvatelům na návrzích líbí a případně co je třeba změnit.
  • Vnitrobloky byly v následujícím roce 2012 opraveny na základě studie vytvořené ve spolupráci s jejich obyvateli. S výsledky rekonstrukce i původním stavem se můžete seznámit na stránkách ateliéru a05.

Výsledek?
Všichni se mohli vyjádřit k budoucí podobě vnitrobloků, účast byla zcela dobrovolná a většina lidí ocenila možnost zapojit se do procesu rozhodování. Na místě vznikla odpočinková místa, pergola, hřiště, ale třeba i sušáky prádla a výběh pro psy. Kromě toho, že vnitrobloky prokoukly a zrodilo se příjemné prostředí šité na míru přímo jeho obyvateli, zvýšil projekt i důvěru místních v možnost podílet se rozhodování a pomohl zformovat místní komunitu v neformální skupinky, které mohou dále pokračovat v aktivitách ve veřejném prostoru.

Realizátor:

Agora CE, o.p.s.

ateliér a05