COMPACT – inspirace z Anglie

Jednou z hlavních inspirací pro iniciování PAKTu byl pro nás anglický Compact, který je smlouvou mezi britskou vládou a občanským sektorem o spolupráci. Compact je kromě vládní úrovně v modifikovaných verzích přijímán i na lokání úrovni, kde jej podepisují místní autority a místní nestátní organizace.

COMPACT – inspirace z Anglie

Compact se týká spolupráce nestátních organizací (NNO) a státu tam, kde NNO zastupují stát při poskytování služeb občanům, ale zároveň upravuje vztah státu a občanského sektoru i při přípravě nových politik, v oblasti financování či ve sféře dobrovolnictví. Je postaven na pěti základních principech:

1. Silná, rozmanitá a nezávislá občanská společnost
2. Efektivní a transparentní koncepce a rozvoj politik, programů a veřejných služeb
3. Citlivé a kvalitní programy a služby
4. Jasná pravidla pro management změn v programech a službách
5. Rovnoprávná a spravedlivá společnost

U každého principu jsou stanoveny stanoveny závazky nejen pro vládu, ale i pro NNO. Zatímco vláda se zde zavazuje například k víceletému financování přizpůsobenému charakteru podporovaných programů, NNO se zavazují k tomu, že při připomínkování nových koncepcí a politik zajistí stanoviska uživatelů služeb a jasně uvedou, koho reprezentují.

Anglický originál Compactu si můžete přečíst zde:
www.compactvoice.org.uk

Můžete si také stáhnout český překlad.

Soubory ke stažení: