Postup

 • 1
  Iniciovali jsme celý proces
  Zpracováváme analýzy současného stavu participace v různých sektorech.
 • 2
  Vytvoření koalic
  V rámci regionálních setkání vytvoříme koalice pro podporu PAKTu.
 • 3
  Tvorba dokumentů PAKTu
  Společně vytvoříme standardy participace, metodiku a především veřejné prohlášení PAKT.
 • 4
  Celostátní konference
  Představíme základní dokumenty PAKTu.
 • 5
  Připojování k PAKTu
  Veřejné instituce a orgány státní správy a samosprávy se budou připojovat k PAKTu.
 • 6
  Závěrečná konference
  Vyhodnotíme úspěchy PAKTu a představíme konkrétní příklady, jak a kde byl PAKT využit.
 •  
  Naplnění cílů