Standardy participace

Standardy participace jsou detailním rozvedením základních principů obsažených v Prohlášení o participaci PAKT. Standardy sjednocují pojmy a definují, co lze za efektivní a kvalitní participaci považovat. Cílem standardů je vytvoření „bezpečného“ prostředí, ve kterém každý aktér ví, co může od participačního procesu očekávat, jaká je jeho role i role dalších aktérů a čeho má být dosaženo (a jakým způsobem).

Standardy participace

Soubory ke stažení: