Pracovní skupina - druhé setkání

KDY: 12. 05. 2015
KDE: Otevřená zahrada Nadace Partnerství (Údolní 33, Brno)   →   MAPA

Základní dokumenty PAKTu, tedy Prohlášení PAKT a Standardy participace, chceme vytvářet s vámi!

KDY: 12.5.2015, 13:00 - 16:00

Pracovní skupina je otevřena všem, kterým záleží na úrovni občanské participace v ČR. Zveme především zástupce místních samospráv, úředníky, představitele neziskových organizací či akademiky, ale i aktivní občany.

Navážeme na výstupy z regionálních setkání, která se konala postupně v Praze, v Plzni, v Brně a v Olomouci (ke stažení u jednotlivých akcí zde). Zároveň budeme pokračovat v práci, kterou zahájila pracovní skupina v Praze dne 20.4., která se zabývala zejména přípravou tzv. „Standardů občanské participace". Pracovně chápeme tyto „standardy" jako minimální požadavky nutné pro úspěch jakéhokoliv participativního procesu. Níže si můžete stáhnout pracovní verzi standardů.

Hlavním cílem setkání PS 12. května v Brně bude zejména příprava „Prohlášení" PAKT, které má představovat veřejný závazek pro všechny, kteří chtějí v dané obci či městě participativní procesy realizovat či na nich spolupracovat. Zejména se budeme společně zabývat otázkami typu:

Jakou formu má „prohlášení" mít?
Jakým způsobem by jej měla veřejná správa přijímat/schvalovat?
Jak by měla být zajištěna vymahatelnost a udržitelnost?
Jak má být „prohlášení" PAKT propojeno se standardy a metodikou participace?

Účastníkům mimo Brno můžeme proplatit cestovné hromadnou dopravou.

Těšíme se na setkání a přínosnou diskusi!