Seminář Participace v ČR

KDY: 17. 02. 2015
KDE: Budova Nové radnice, Mariánské náměstí 1, Praha 1   →   MAPA

Analýza současného stavu zapojování veřejnosti do rozhodování

Seminář je určen především pro odborníky z řad akademiků, praktiků z nestátních organizací, představitelů veřejné správy či politiků. V rámci projektu PAKT, který iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CE, CpKP, Partnerství a Zelený kruh), vznikla analýza stavu participace v České republice, která bude sloužit jako výchozí materiál (ke stažení zde). Na začátku semináře vám analýzu stručně představíme. Posléze budete mít příležitost analýzu podrobit kritické reflexi. Zároveň chceme iniciovat vznik širší koalice pro prosazování participace jako průřezového tématu v různých sférách rozhodování.

Na seminář naváže od 16:00 panelová diskuze 

Občan a radnice – je hlas lidí v ČR slyšet?
Účast v panelu přislíbili: Hana Frištenská, vedoucí Rady vlády pro NNO, Petr Mach, poslanec Evropského parlamentu, Petra Pecková, starostka Mnichovic a Martina Štajnerová, vedoucí oddělení strategického rozvoje města Děčína.

Více o konferenci Dobrá radnice naleznete zde.