Participace v ČR – analýza současného stavu zapojování veřejnosti do rozhodování

KDY: 04. 03. 2015
KDE: Filozofická fakulta, Sedláčkova 15, Plzeň   →   MAPA

Pod záštitou Filozofické fakulty Západočeské univerzity proběhne dne 4. 3. 2015 od 14:00 další z regionálních setkání PAKTu

Místo: 

Filozofická fakulta, Sedláčkova 15, Plzeň
3. patro – číslo místnosti SP319

Workshop je určen především pro odborníky z řad akademiků, praktiků z nestátních organizací, představitelů veřejné správy či politiků. V rámci projektu PAKT, který iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CE, CpKP, Partnerství a Zelený kruh), vznikla analýza stavu participace v České republice, která bude sloužit jako výchozí materiál (ke stažení zde). Na začátku semináře vám analýzu stručně představíme. Posléze budete mít příležitost analýzu podrobit kritické reflexi. Zároveň chceme iniciovat vznik širší koalice pro prosazování participace jako průřezového tématu v různých sférách rozhodování.

Na seminář naváže od 16:00 veřejná panelová diskuze
Občan a radnice – je hlas lidí v ČR slyšet?

Soubory ke stažení: