Inspirace | Pakt participace

menu

Inspirace

Vyhláška o participaci městské části Řím I

Vyhláška o participaci městské části Řím I

V roce 2014 přijala rada městské části Řím I vyhlášku o účasti občanů na rozhodování a zřízení institutu občanského fóra.

Přečtěte si více

Největší EIA v historii – zapojení občanů v oblasti životního prostředí

Největší EIA v historii – zapojení občanů v oblasti životního prostředí

Již od poloviny roku 2007 bojují obyvatelé Pardubicka proti umístění největší spalovny nebezpečných odpadů v České republice. V obci Rybitví ji chtěla v těsném sousedství rodinných domků postavit společnost AVE CZ.

Přečtěte si více

Rekonstrukce vnitrobloků ve spolupráci s obyvateli okolních domů (Praha 9)

Rekonstrukce vnitrobloků ve spolupráci s obyvateli okolních domů (Praha 9)

Radnice Prahy 9 se v roce 2011 rozhodla uskutečnit rekonstrukci dvou dlouhodobě zanedbaných vnitrobloků ve spolupráci s místními obyvateli tak, aby nové řešení odráželo jejich přání a vyhovovalo jejich každodenním potřebám.

Přečtěte si více

COMPACT – inspirace z Anglie

COMPACT – inspirace z Anglie

Jednou z hlavních inspirací pro iniciování PAKTu byl pro nás anglický Compact, který je smlouvou mezi britskou vládou a občanským sektorem o spolupráci. Compact je kromě vládní úrovně v modifikovaných verzích přijímán i na lokání úrovni, kde jej podepisují místní autority a místní nestátní organizace.

Přečtěte si více

Nové Sedlice – jak na strategický plán se zapojením veřejnosti

Nové Sedlice – jak na strategický plán se zapojením veřejnosti

Vedení obce Nové Sedlice na Opavsku mělo díky dřívějšímu grantu Nadace Via pozitivní zkušenost se zapojením veřejnosti do plánování a tvorby zdejšího centrálního veřejného prostranství (Areál soudržnosti). Rozhodli se proto s nastartovanou energií obyvatel pracovat dále a připravit v úzké spolupráci s místními občany strategický plán obce, který by sumarizoval potřeby jejího rozvoje na dlouhodobější období.

Přečtěte si více